تبلیغات
мყ мємσяιєѕ


سـ ـلـامـ ـ

این چندمین تولد من است
؟
و چندمین انبساط مجدد کائنات
؟
این چندمین بار خلقت است
؟
و چندمین انفجار سکوت
؟
چندمین لبخند آفرینش؟
خورشید را چندمین بار است که میبینم ؟

و پروانه ساعتها چندمین بار است که میچرخد؟
و ثانیه چندمین بار است که به احترام من برمیخیزد
؟
چندمین بار است که مجدداً نفس میکشم
؟
چندمین دم
چندمین آن


امروز تولدمه این سوالا اومد تو ذهنم
تازه روز سمپادم هس
بعلهههههه
واس همینه که من هم به ماه تولدم هم به روزش می افتخارمـ

مرسی از محدثه که منو به چالش دعوتید:
نوشتن با دست مخالف !
ببینید بکلیک
زشت هم خودتونید
عادت ندارم کسی رو به چالش دعوت کنم

من نمیدونم این به چ دردی میخوره بکلیک
به قول خودمون:
نخچ عربی ندارم
به من چه / اصن مگه من عربم ؟

نظرات ()